Profesjonell eiendomsaktør i Midt-Norge med fokus på
eiendomsutvikling og langsiktig eierskap.